Διεύθυνση:
Στρατηγού Πετρίτη 7
Δροσιά 145 72
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2169391077
Φόρμα επικοινωνίας