Αγία Παρασκευή

Ανάπλαση και ανάδειξη ιστορικού κέντρου της πόλης.(Αγ. Ιωάννου) Δήμος Αγ. Παρασκευής.

Ποσού: 4.243.000€

Θέση: Εργοταξιάρχης Μηχανικός

Εκάλη

Δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο Δημοτικής Ενότητας Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς

Προυπολογισμός Έργου: 5.250.000€

Θέση: Εργοταξιάρχης Μηχανικός

Καισαριανή

Κατασκευή οριστικού δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Καισαριανής

Ποσού: 4.573.800€

Θέση: Εργοταξιάρχης Μηχανικός