Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου από την αρχή της διαδικασίας μέχρι και την ολοκλήρωσή της: Μελέτη, έλεγχος, σχεδιασμός και υλοποίηση της κατασκευής.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών καθώς και όλη την διαδικασία των. Διατυπώνουμε προτάσεις για την μείωση του κόστους λειτουργίας του χώρου σας, έχοντας ως απώτερο στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων σε καθημερινή βάση.

Το πρόγραμμα επιδοτεί εργασίες θερμομόνωσης, αναβάθμισης του συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού, ηλιακούς θερμοσίφωνες ή ΖΝΧ, αντικατάστασης κουφωμάτων καθώς και τοποθέτησης συστημάτων σκίασης. Επιπλέον στο καινούργιο πρόγραμμα επιδοτούνται και οι αυτοματισμοί για απομακρυσμένο έλεγχο φωτισμού, θέρμανσης, παροχής ρεύματος και άλλων. Επίσης περιλαμβάνει και την εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων στις στέγες.

Σας δίνεται η δυνατότητα να αναβαθμίστε ενεργειακά την κατοικία σας, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια, συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τα απαιτούμενα προκειμένου μία κατοικία να κριθεί επιλέξιμη, είναι να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

  • Υφίσταται νόμιμα.
  • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
  • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Τα ποσοστά των επιδοτήσεων βασίζονται στα εισοδήματα που δηλώθηκαν στην τελευταία φορολογική δήλωση είτε ατομικά είτε οικογενειάκα και βάση των οποίων προκύπτουν τα κάτωθι αναφερόμενα ποσοστά που παρουσιάζονται στον πίνακα.